Wie zijn wij en wat doen wij?

Een studentenraad is een medezeggenschapsorgaan voor studenten die studeren aan de VU en de SR-VUmc is dat voor de geneeskundestudenten. Wij kunnen de belangen behartigen van de medische studenten, vanwege de rechten die ons gegeven zijn. Zo komen veranderingen in de Onderwijs en Examenregeling eerst langs ons, voordat deze doorgevoerd mogen worden. Bovendien mogen we gevraagd en ongevraagd advies geven aan zowel de decaan, als de onderwijsdirecteur en hebben we instemming op de begroting van het onderwijs.

Verder zijn de leden aanwezig bij het bachelor- en masteroverleg, bij landelijke overleggen met andere medische faculteiten en blijft zij op de hoogte van de andere studentorganisaties van de VU tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO: overleg met JVB, opleidingscommissie, MFVU, IFMSA, CO-Raad en studentassessor). Hierdoor kan de SR vanuit verschillende invalshoeken inbreng hebben in de perfectionering van het VUmc-onderwijs. Elk jaar organiseert ze een enquête, diverse studenten fora en ludieke acties. Via de website en vooral Facebook informeert de SR de studenten.

Dit jaar willen we ons tijd en zeggenschap gebruiken om bijvoorbeeld een oorkonde 60-in-1 jaar te bewerkstelligen. Maar we zetten ons ook in om de gevolgen van de fusie tussen het AMC en de VUmc tot het AUMC te monitoren en te verbeteren waar kan. Het beleidsplan vind je op de website en daar kan je al onze plannen lezen.

De Studentenraad bestaat uit zeven studenten. Zij worden jaarlijks in mei verkozen via faculteit-brede verkiezingen tezamen met de universiteit-brede verkiezingen. Elke ingeschreven geneeskundestudent kan zich kandidaat stellen voor een plaats in de SR.

De leden der studentenraad VUmc 2018-2019:

Voorzitter: Yu Lam
Vicevoorzitter: Isabelle Nooteboom
Secretaris: Stephanie Okafor
Commissaris Externus: Yoshita Jagernath
Commissaris Alliantie en Financiën: Collin Exmann
Bachelorcoördinator: Oumaima Aajoud
Mastercoördinator: Leonie van der Kolk