Alle berichten door op admin

Overlast doorgang stilte ruimte!

Lieve studenten!

Deze zomer wordt de doorgang vanuit het VUmc naar het Imaging Center gerealiseerd. Dit heeft gevolgen voor de doorgang naar stille studiezaal van de medische bibliotheek en werkkamers 0F-vleugel.

❗️Wanneer?
Maandag 22 juli t/m vrijdag 23 augustus

❗️Wat betekent dit?
De stille studiezaal is NIET toegankelijk
Studeren kan WEL in het 0A-bibliotheekdeel

❗️Wat gaat er gebeuren?
– De vloer van de 0B-gang (en lifthal) wordt vervangen door een tegelvloer
– De tussenwand met de lifthal wordt grotendeels gesloopt
– De nieuwe doorgang wordt voorzien van een 3-tal nissen

❗️Overlast
– In de bouwperiode is er sprake van geluidoverlast vanwege sloopwerkzaamheden
– De doorgang naar de studiezaal en werkkamers is afgesloten
– De lifthal is beperkt toegankelijk voor doorgang naar restaurant

Vragen?
Neem contact op met
Loes Hazes
T (020) 44 42524 M: 06-53919748 | l.c.m.hazes@vu.nl |werkdagen ma t/m vrij

NOVEMBER UPDATE

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!NOVEMBER UPDATE!!!

GOED NIEUWS:
Na veel overleg en medewerking van de opleidingsdirecteur, de programmaleider bachelor, de studentenassessor en de studieadviseurs, komen de audio-opnamen van de colleges voor jaar 1 en 2 per december online en voor jaar 3 vanaf semester 2! Wij zijn in ieder geval heel blij dat het gelukt is en hopelijk zijn jullie dat ook!

November update 2018

OKTOBER UPDATE

 

 

 

 

 

 

 

We zijn druk bezig met het bereiken onze doelen, daarom staan er deze maand drie dingen centraal waar wij al onze energie insteken. Hopelijk zullen ze snel behaald zijn!

*FSO staat voor facultaire studentenorganisaties, dit zijn alle studentenorganisaties binnen de medische faculteit van de VU.

Klik op de onderstaande link voor de update:

Oktober update 2018

SEPTEMBER UPDATE

 

 

 

 

 

 

 

De update van deze maand is beschikbaar in de link hieronder!

De audio-opnamen van jaar 3 komen ook online, maar dit gaat pas vanaf semester 2 gebeuren. We hopen snel een update te kunnen plaatsen met een oplossing voor jaar 1.

September Update 2018

Kandidaten Studentenraad 2018-2019

Vanwege minder aanmeldingen dan zetels zullen er dit jaar geen verkiezingen plaatsvinden voor de Facultaire Studentenraad Geneeskunde. Desalniettemin willen wij wel de kandidaten aan jullie voorstellen en zullen zij ook een ludieke actie houden gedurende de verkiezingsweek om zichzelf aan jullie voor te stellen en hun ideeën met jullie te delen! Hier komen ze dan!

Kieslijst:

  1. Oumaima Aajoud
  2. Leonie van der Kolk
  3. Stephanie Okafor
  4. Yu Lam
  5. Isabelle Nooteboom

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Oumaima aan het woord:

”Lieve artsen in spe,

Mijn naam is Oumaima Aajoud, ik ben 19 jaar oud en momenteel eerstejaars student Geneeskunde. ‘’Be the change you wish to see in the world’’ is een oude, maar wijze citaat die mij dagelijks blijft inspireren. Deze ambitie en innovatieve gedachtegang zou ik graag willen doorvoeren binnen de studentenraad. Mijn speerpunten voor komend jaar zijn als volgt:

– De medische bibliotheek beveiligen met een kaartsysteem zodat enkel VU-studenten in de medische bibliotheek kunnen leren;
– Studieplekken en studiezalen creëren in de Medische faculteit;
– Een stilteruimte ter beschikking stellen in de Medische faculteit, waar studenten tot rust kunnen komen;
– Afspraken maken met cursuscoördinatoren dat PowerPoint presentaties van de practica altijd op Canvas komen;
– Meer informatie op Canvas omtrent extra-curriculaire mogelijkheden binnen de opleiding;
– Digitalisering van het onderwijs: afschaffen van de stempelkaart en het ruilen van practica via Canvas mogelijk maken.”

Leonie vertelt meer:

”Ik ben Leonie van der Kolk, 21 jaar, en ik volg als zij-instromer de tweede en derdejaars vakken van de bachelor. Als medestudent, weet ik als geen ander welke obstakels zich op ons pad kunnen bevinden. Het zal mijn doel zijn als lid van de studentenraad om deze met behulp van jullie input te signaleren en uit de weg te ruimen.
Mijn focus zal liggen op:
 Vereenvoudiging van het stempelkaartsysteem door digitalisatie
 Meer stopcontacten in de MF-lokalen en uitleensysteem voor laptop opladers
 Facilitatie en stimulatie van feedback van cursuscoördinatoren op tentamencommentaar
Ik kijk uit naar de mogelijkheid om jullie te mogen vertegenwoordigen komend studiejaar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanie stelt zich voor:

”Beste studenten,
Mijn naam is Stephanie Okafor, ik ben 21 jaar en zit in het eerste jaar van de master. Het onderwijs dat nu gegeven wordt is goed, maar het kan altijd beter. Zeker omdat we als studenten vaak tegen bepaalde problemen in het onderwijs aanlopen. Mijn speerpunten voor het komende studiejaar zijn:
– Verbetering rondom de collegeopnames en tijdige beschikbaarheid van de bijbehorende PowerPoints;
– Meer duidelijkheid en informatie over de masterfase;
– Digitalisering van de stempelkaart.
Vanaf aankomend collegejaar zou ik jullie graag willen vertegenwoordigen om samen het onderwijs te verbeteren!”

Yu aan het woord:

”Beste medestudenten,
Ik ben Yu Lam, 23 jaar en zit in het tweede jaar van de bachelor. Komend studiejaar zou ik jullie graag willen vertegenwoordigen binnen de studentenraad. Daarbij wil ik mij met name inzetten voor efficiëntie, toegankelijkheid en zekerheid door middel van de volgende zaken:
 Online platform om makkelijk practica te ruilen;
 Meer oefenmateriaal, ook voor onder andere de STATs en EHO;
 Goede opnames van de colleges en altijd een powerpoint online.
Kies voor zekerheid binnen je curriculum en over je toekomst!
Ik hoop op jullie steun te kunnen rekenen tijdens de verkiezingen!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Last, but not least, Isabelle:

”Lieve medestudenten,

Voor volgend jaar stel ik mij kandidaat voor de studentenraad. Wie ben ik? Isabelle, 20 jaar oud en tweedejaars geneeskundestudente. In mijn vrije tijd lees, schrijf en schilder ik graag.

Wat wil ik graag bereiken?
1. Ruimere openingstijden voor de medische bibliotheek. Sinds ons plekje bekend is gemaakt, is er tijdens tentamenperiodes nóg minder plek dan eerst. Verder is de bibliotheek vaak in het weekend gesloten.
2. Ervoor zorgen dat alle colleges (m.u.v. patiëntcolleges) worden opgenomen.
3. Tijdige publicatie van roosters én studiegroepen.
4. Betere informatievoorziening betreft de minor. Zo weten veel studenten niet dat je gemakkelijk een minor buiten die VU kunt doen die niet geneeskunde-gerelateerd is.

Tot slot wil ik jullie graag op de hoogte houden waar de studentenraad mee bezig is.
Ondanks dat de SR veel achter de schermen doet wil ik jullie er zo veel mogelijk bij betrekken. Ik hoop dat ik de kans krijg om jullie belangen te behartigen!”

Ze zien jullie graag in de MF tijdens de verkiezingsweek waar ze jullie graag meer vertellen!

VU stopt met bindend studieadvies in tweede studiejaar

De Vrije Universiteit Amsterdam stopt per direct met het bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar. Voorheen kregen studenten die nog niet alle studiepunten uit het eerste jaar hadden gehaald, maar de studie wel mochten voortzetten in het tweede jaar een bindend studieadvies. In de nieuwe situatie krijgen studenten aan de VU alleen aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit besluit is genomen als reactie op recente uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

 
Wat betekent dit besluit voor studenten?
• De huidige tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het eind van het eerste jaar een voorlopig positief advies kregen en hun  studie mochten voortzetten, krijgen aan het einde van dit tweede studiejaar geen bindend studieadvies.
• De huidige eerstejaarsstudenten (in september 2015 gestart met hun bacheloropleiding) ontvangen in principe alleen aan het eind van het eerste jaar een bindend studieadvies. Zij krijgen niet meer te maken met een advies in het tweede jaar. Er is een uitzondering: op grond van persoonlijke omstandigheden van een student kan het studieadvies worden opgeschort naar het einde van het tweede studiejaar. De bsa-commissie beslist hierover.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het einde van het eerste studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden uitstel kregen voor het behalen van de norm in het eerste jaar, worden aan het eind van het tweede jaar alsnog getoetst op het voldoen aan de bsa-norm uit het eerste jaar. Zij krijgen niet meer te maken met de norm om alle eerstejaarsvakken aan het eind van het tweede jaar te behalen.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die dit jaar zijn gestopt, omdat zij niet alle eerstejaarsvakken zouden gaan behalen, kunnen hun studie in september vervolgen. De VU benadert deze studenten actief en raadt hen aan dat als zij verder willen met hun opleiding, zij contact opnemen met de studieadviseur voor het maken van een studieplan.
De studenten die direct met deze regeling te maken hebben, zijn via mail geïnformeerd over wat het besluit om te stoppen met het BSA-advies in het tweede studiejaar voor hen betekent.

 

Evaluatie Bindend Studieadvies aan de VU Momenteel wordt het BSA aan de VU uitgebreid geëvalueerd door de werkgroep BSA. Deze evaluatie was al gepland voordat deze situatie ontstond. Aspecten als effectiviteit en normering komen daarbij aan de orde. Het wegvallen van het bindend studieadvies in het tweede jaar wordt hier nu ook in meegenomen. De Universitaire Studentenraad wordt actief betrokken bij deze evaluatie.

 
Uitspraken College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Het uitbrengen van een tweede studieadvies is niet conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daar heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) recente uitspraken over gedaan. Als gevolg daarvan wordt de BSA-regeling aan de VU nu aangepast.

 
Vragen Studenten kunnen met vragen terecht bij de centrale studentenbalie: studentenbalie@vu.nl

Evenement: Studentenforum + lezing genderdysforie!

12993343_944994102288415_1231124109596090257_n

Studentenforum en lezing genderdysforie

Lieve bachelorstudenten, willen jullie meepraten over het onderwijs en je mening geven over het nieuwe curriculum, de digiCAT en de Cohencesuur? Na een jaar van afwezigheid vindt op 10 mei het studentenforum weer plaats: dé unieke kans om in gesprek te gaan met o.a. de opleidingsdirectrice prof. dr. Gerda Croiset en programmaleider van de bachelor prof. dr. Anton Horrevoets. Het studentenforum is georganiseerd door de SR, het JVB, de MFVU en de studentassessor.

Dit jaar is het studentenforum gekoppeld aan een erg interessante lezing over genderdysforie georganiseerd door DOCS, een commissie van de MFVU, die staat voor Diversiteit, Openheid, Cultuur en Studenten. Onder andere genderchirurg Mujde Özer zal jullie meer vertellen over alle ins en outs van dit onderwerp. Komen dus!

Praktische bijkomstigheid: voor de eerste 100 aanmeldingen zal er gratis pizza geregeld worden! Meld je nu aan via onderstaande link: https://docs.google.com/…/1cXUmtSxzRPp3pYL_VJ1kZDz…/viewform

Wat: Studentenforum & Lezing genderdysforie
Wanneer: dinsdag 10 mei
Hoe laat: 16:45 – 20:00 uur
Waar: MF-FG1

 

Nieuwe leden Studentenraad VUmc 2016-2017 (vanaf september) bekend!

Beste studenten,

Na een spannende strijd is de Studentenraad VUmc 2016-2017 bekend!
Dit zijn de leden:
1. Endry Lim
2. Merel Weel
3. Brechtje Mulder
4. Salima Talib
5. Yasmine Atef
6. Duygu Talan
7. Romy Sluijs

De Studentenraad VUmc 2015-2016 feliciteert de nieuwe leden en heeft alle vertrouwen in hen! Binnenkort zullen de functies verdeeld worden en de komende maanden zullen de leden goed ingewerkt worden en zoveel mogelijk meegaan naar overleggen. Vanaf september 2016 zullen zij officiëel in dienst treden.

Wij willen jullie, de student, ook bedanken voor het stemmen! Onze faculteit heeft het meest aantal stemmen behaald dit jaar!

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

poster uitslag