Archive op november 2015

Resultaat petitie coassistenten: minister opnieuw in overleg over stagevergoeding

Minister Bussemaker gaat opnieuw in overleg met het ministerie van VWS en de ziekenhuizen om te kijken of een vergoeding voor coassistenten toch mogelijk is. Die toezegging deed de minister tijdens het debat over de begroting van OCW in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de petitie van onder meer De Geneeskundestudent stelden verschillende Kamerleden tijdens de begrotingsbehandeling vragen over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel.

Petitie groot succes

Aan het begin van de begrotingsweek bood de werkgroep Tegemoetkoming coassistenten (een samenwerking tussen het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent) de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel’ aan de Tweede Kamer aan. Er werden ruim 21.000 handtekeningen verzameld van studenten, ouders en artsen. Ook kon de petitie rekenen op de steun van artsenfederatie KNMG en de NFU.