Archive op 2016

VU stopt met bindend studieadvies in tweede studiejaar

De Vrije Universiteit Amsterdam stopt per direct met het bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar. Voorheen kregen studenten die nog niet alle studiepunten uit het eerste jaar hadden gehaald, maar de studie wel mochten voortzetten in het tweede jaar een bindend studieadvies. In de nieuwe situatie krijgen studenten aan de VU alleen aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit besluit is genomen als reactie op recente uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

 
Wat betekent dit besluit voor studenten?
• De huidige tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het eind van het eerste jaar een voorlopig positief advies kregen en hun  studie mochten voortzetten, krijgen aan het einde van dit tweede studiejaar geen bindend studieadvies.
• De huidige eerstejaarsstudenten (in september 2015 gestart met hun bacheloropleiding) ontvangen in principe alleen aan het eind van het eerste jaar een bindend studieadvies. Zij krijgen niet meer te maken met een advies in het tweede jaar. Er is een uitzondering: op grond van persoonlijke omstandigheden van een student kan het studieadvies worden opgeschort naar het einde van het tweede studiejaar. De bsa-commissie beslist hierover.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het einde van het eerste studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden uitstel kregen voor het behalen van de norm in het eerste jaar, worden aan het eind van het tweede jaar alsnog getoetst op het voldoen aan de bsa-norm uit het eerste jaar. Zij krijgen niet meer te maken met de norm om alle eerstejaarsvakken aan het eind van het tweede jaar te behalen.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die dit jaar zijn gestopt, omdat zij niet alle eerstejaarsvakken zouden gaan behalen, kunnen hun studie in september vervolgen. De VU benadert deze studenten actief en raadt hen aan dat als zij verder willen met hun opleiding, zij contact opnemen met de studieadviseur voor het maken van een studieplan.
De studenten die direct met deze regeling te maken hebben, zijn via mail geïnformeerd over wat het besluit om te stoppen met het BSA-advies in het tweede studiejaar voor hen betekent.

 

Evaluatie Bindend Studieadvies aan de VU Momenteel wordt het BSA aan de VU uitgebreid geëvalueerd door de werkgroep BSA. Deze evaluatie was al gepland voordat deze situatie ontstond. Aspecten als effectiviteit en normering komen daarbij aan de orde. Het wegvallen van het bindend studieadvies in het tweede jaar wordt hier nu ook in meegenomen. De Universitaire Studentenraad wordt actief betrokken bij deze evaluatie.

 
Uitspraken College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Het uitbrengen van een tweede studieadvies is niet conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daar heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) recente uitspraken over gedaan. Als gevolg daarvan wordt de BSA-regeling aan de VU nu aangepast.

 
Vragen Studenten kunnen met vragen terecht bij de centrale studentenbalie: studentenbalie@vu.nl

Evenement: Studentenforum + lezing genderdysforie!

12993343_944994102288415_1231124109596090257_n

Studentenforum en lezing genderdysforie

Lieve bachelorstudenten, willen jullie meepraten over het onderwijs en je mening geven over het nieuwe curriculum, de digiCAT en de Cohencesuur? Na een jaar van afwezigheid vindt op 10 mei het studentenforum weer plaats: dé unieke kans om in gesprek te gaan met o.a. de opleidingsdirectrice prof. dr. Gerda Croiset en programmaleider van de bachelor prof. dr. Anton Horrevoets. Het studentenforum is georganiseerd door de SR, het JVB, de MFVU en de studentassessor.

Dit jaar is het studentenforum gekoppeld aan een erg interessante lezing over genderdysforie georganiseerd door DOCS, een commissie van de MFVU, die staat voor Diversiteit, Openheid, Cultuur en Studenten. Onder andere genderchirurg Mujde Özer zal jullie meer vertellen over alle ins en outs van dit onderwerp. Komen dus!

Praktische bijkomstigheid: voor de eerste 100 aanmeldingen zal er gratis pizza geregeld worden! Meld je nu aan via onderstaande link: https://docs.google.com/…/1cXUmtSxzRPp3pYL_VJ1kZDz…/viewform

Wat: Studentenforum & Lezing genderdysforie
Wanneer: dinsdag 10 mei
Hoe laat: 16:45 – 20:00 uur
Waar: MF-FG1

 

Nieuwe leden Studentenraad VUmc 2016-2017 (vanaf september) bekend!

Beste studenten,

Na een spannende strijd is de Studentenraad VUmc 2016-2017 bekend!
Dit zijn de leden:
1. Endry Lim
2. Merel Weel
3. Brechtje Mulder
4. Salima Talib
5. Yasmine Atef
6. Duygu Talan
7. Romy Sluijs

De Studentenraad VUmc 2015-2016 feliciteert de nieuwe leden en heeft alle vertrouwen in hen! Binnenkort zullen de functies verdeeld worden en de komende maanden zullen de leden goed ingewerkt worden en zoveel mogelijk meegaan naar overleggen. Vanaf september 2016 zullen zij officiëel in dienst treden.

Wij willen jullie, de student, ook bedanken voor het stemmen! Onze faculteit heeft het meest aantal stemmen behaald dit jaar!

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

poster uitslag

Kandidaten verkiezingen Studentenraad 2016-2017!

Beste medestudenten,

De verkiezingen voor de Studentenraad VUmc 2016-2017 komen er aan! Hieronder vind je de volgorde van de kandidatenlijst. Jullie kunnen van 11 tot en met 15 april stemmen op de volgende kandidaten via www.verkiezingen.vu.nl :

1. Merel Weel
2. Sarah Osman
3. Brechtje Mulder
4. Salima Talib
5. Endry Lim
6. Yasmine Atef
7. Duygu Talan
8. Romy Sluijs
9. Sedona de Keijzer
10. Ilse Broekzitter
11. Abdullah Yilmaz

 

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

Studentenwedstrijd EduChallenge

Van 20 tot en met 22 april vindt de studentenwedstrijd EduChallenge in Utrecht plaats. We zoeken daarvoor studenten met goede ideeën voor het onderwijs. Tijdens de EduChallenge werken zij hun ideeën in teams uit tot een concept of prototype. SURFnet ondersteunt dit initiatief omdat de wedstrijd innovatie in het onderwijs stimuleert.

Aan de slag met innovatieve ideeën

Wie kan beter signaleren en vertellen waar kansen en behoeften liggen binnen het onderwijs dan de student zelf? De EduChallenge biedt studenten ruimte, begeleiding en faciliteiten om met innovatieve ideeën aan de slag te gaan en geeft hun een podium om concrete voorstellen te presenteren. Dit alles om het onderwijs te blijven vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de student van nu.

De EduChallenge wordt georganiseerd door Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Ricoh. SURFnet is een van de samenwerkingspartners van de EduChallenge.

Studenten gezocht

SURFnet is benieuwd welke kansen en mogelijkheden studenten zien in de nieuwste technologieën en innovatieve ICT-toepassingen in het onderwijs. Wij zijn op zoek naar studenten met goede ideeën voor het onderwijs. Naar studenten die samen met andere studenten willen werken aan een oplossing. De opleidingsrichting van de student is niet van belang; motivatie en interesse tellen! Kent u studenten die wel van een uitdaging houden? Promoot de EduChallenge binnen uw onderwijsinstelling, want wellicht zorgen uw studenten voor onderwijsvernieuwing.

Van idee naar concept of prototype

De deelnemers aan de EduChallenge gaan in teams (deze worden op de eerste dag samengesteld) aan de slag met een gezamenlijk gekozen innovatief idee, dat zij in 3 dagen vertalen in een concept of prototype. Ze krijgen daarbij begeleiding van coaches en experts uit het werkveld. Alle teams pitchen hun concept of prototype aan een jury, die de winnaar aanwijst. De deelnemers maken onder andere kans op een prachtig prijzenpakket ter waarde van 500 euro.

De EduChallenge vindt plaats op het Utrecht Science Park.

Meer informatie

Symposium Leiderschap en medezeggenschap in de gezondheidszorg

Definitieve poster symposium

De academische ziekenhuizen AMC en VUmc hebben de intensie om te fuseren en op een aantal gebieden zeer intensief samen te gaan werken. VUmc en AMC streven naar verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, excellentie op Europees niveau in onderzoek en onderwijs én een doelmatiger gebruik van mensen en middelen. De geneeskunde opleidingen zullen gescheiden blijven, maar op termijn zou het masteronderwijs beïnvloed kunnen worden door verschuivingen van bepaalde afdelingen.

Op 11 februari organiseert de Studentenraad een symposium over leiderschap en medezeggenschap in de gezondheidszorg, met als thema de Alliantie VUmc-AMC. De sprekers zullen zijn: Prof. Dr. Hans Brug (decaan faculteit geneeskunde), mevrouw Van der Meijde (vice-decaan faculteit geneeskunde) en Prof. Dr. Sonja Zweegman (Hematoloog VUmc). Ieder met een eigen functie binnen deze Alliantie, gaan zij aan de hand van verschillende stellingen de discussie met elkaar aan. Welke zorg zal samen gaan? Wat betekent dit voor patiënten? Komt er huisvesting op één locatie? Wat kunnen de gevolgen zijn voor co-assisenten? En zijn er cultuurverschillen die kunnen botsen? Ben je geïnteresseerd in dit soort vraagstukken of vraag je je af waar de Studentenraad zich onder andere mee bezighoudt? Kom dan vooral naar deze bijzonder interessante avond!

Locatie: VU Amsterdam, Medische Faculteit, zaal MF-A301
Datum en tijd: 11 februari 2016, start programma om 18.00 uur
Gratis toegang en heerlijk avondeten!
Aanmelden via: studentenraad@vumc.nl