Inschrijving tentamens (belangrijke informatie!!!)

Inschrijving tentamens (belangrijke informatie!!!)

Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

◊ Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een tentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl. Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het tentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.

Hertentamens

◊ Wil je een hertentamen doen? Je kunt je uitsluitend per e-mail aanmelden via studentenbalie@vumc.nl 

◊ Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.

 Na de deadline is het niet meer mogelijk je aan te melden voor een hertentamen. Je kunt hiertegen via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen.

Je voegt aan de klacht bewijs toe waaruit voldoende aannemelijk wordt dat je je door overmacht niet tijdig hebt kunnen aanmelden via de mail. Van overmacht is slechts sprake in geval van langdurige ziekte of van het overlijden van een naaste.

Gedurende het eerste semester 2015/2016 geldt een souplesse regeling: voor de volledige regeling zie Vunet Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens 2015-2016, onderdeel 5 (Procedure intekenen in bijzondere situaties).

Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een hertentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl.  Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het hertentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een hertentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een hertentamen heeft gebruikt.

admin