VU stopt met bindend studieadvies in tweede studiejaar

VU stopt met bindend studieadvies in tweede studiejaar

De Vrije Universiteit Amsterdam stopt per direct met het bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar. Voorheen kregen studenten die nog niet alle studiepunten uit het eerste jaar hadden gehaald, maar de studie wel mochten voortzetten in het tweede jaar een bindend studieadvies. In de nieuwe situatie krijgen studenten aan de VU alleen aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit besluit is genomen als reactie op recente uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

 
Wat betekent dit besluit voor studenten?
• De huidige tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het eind van het eerste jaar een voorlopig positief advies kregen en hun  studie mochten voortzetten, krijgen aan het einde van dit tweede studiejaar geen bindend studieadvies.
• De huidige eerstejaarsstudenten (in september 2015 gestart met hun bacheloropleiding) ontvangen in principe alleen aan het eind van het eerste jaar een bindend studieadvies. Zij krijgen niet meer te maken met een advies in het tweede jaar. Er is een uitzondering: op grond van persoonlijke omstandigheden van een student kan het studieadvies worden opgeschort naar het einde van het tweede studiejaar. De bsa-commissie beslist hierover.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die aan het einde van het eerste studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden uitstel kregen voor het behalen van de norm in het eerste jaar, worden aan het eind van het tweede jaar alsnog getoetst op het voldoen aan de bsa-norm uit het eerste jaar. Zij krijgen niet meer te maken met de norm om alle eerstejaarsvakken aan het eind van het tweede jaar te behalen.
• Tweedejaarsstudenten (in september 2014 gestart met hun bacheloropleiding) die dit jaar zijn gestopt, omdat zij niet alle eerstejaarsvakken zouden gaan behalen, kunnen hun studie in september vervolgen. De VU benadert deze studenten actief en raadt hen aan dat als zij verder willen met hun opleiding, zij contact opnemen met de studieadviseur voor het maken van een studieplan.
De studenten die direct met deze regeling te maken hebben, zijn via mail geïnformeerd over wat het besluit om te stoppen met het BSA-advies in het tweede studiejaar voor hen betekent.

 

Evaluatie Bindend Studieadvies aan de VU Momenteel wordt het BSA aan de VU uitgebreid geëvalueerd door de werkgroep BSA. Deze evaluatie was al gepland voordat deze situatie ontstond. Aspecten als effectiviteit en normering komen daarbij aan de orde. Het wegvallen van het bindend studieadvies in het tweede jaar wordt hier nu ook in meegenomen. De Universitaire Studentenraad wordt actief betrokken bij deze evaluatie.

 
Uitspraken College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Het uitbrengen van een tweede studieadvies is niet conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daar heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) recente uitspraken over gedaan. Als gevolg daarvan wordt de BSA-regeling aan de VU nu aangepast.

 
Vragen Studenten kunnen met vragen terecht bij de centrale studentenbalie: studentenbalie@vu.nl

admin