Kandidaten Studentenraad 2018-2019

Kandidaten Studentenraad 2018-2019

Vanwege minder aanmeldingen dan zetels zullen er dit jaar geen verkiezingen plaatsvinden voor de Facultaire Studentenraad Geneeskunde. Desalniettemin willen wij wel de kandidaten aan jullie voorstellen en zullen zij ook een ludieke actie houden gedurende de verkiezingsweek om zichzelf aan jullie voor te stellen en hun ideeën met jullie te delen! Hier komen ze dan!

Kieslijst:

  1. Oumaima Aajoud
  2. Leonie van der Kolk
  3. Stephanie Okafor
  4. Yu Lam
  5. Isabelle Nooteboom

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Oumaima aan het woord:

”Lieve artsen in spe,

Mijn naam is Oumaima Aajoud, ik ben 19 jaar oud en momenteel eerstejaars student Geneeskunde. ‘’Be the change you wish to see in the world’’ is een oude, maar wijze citaat die mij dagelijks blijft inspireren. Deze ambitie en innovatieve gedachtegang zou ik graag willen doorvoeren binnen de studentenraad. Mijn speerpunten voor komend jaar zijn als volgt:

– De medische bibliotheek beveiligen met een kaartsysteem zodat enkel VU-studenten in de medische bibliotheek kunnen leren;
– Studieplekken en studiezalen creëren in de Medische faculteit;
– Een stilteruimte ter beschikking stellen in de Medische faculteit, waar studenten tot rust kunnen komen;
– Afspraken maken met cursuscoördinatoren dat PowerPoint presentaties van de practica altijd op Canvas komen;
– Meer informatie op Canvas omtrent extra-curriculaire mogelijkheden binnen de opleiding;
– Digitalisering van het onderwijs: afschaffen van de stempelkaart en het ruilen van practica via Canvas mogelijk maken.”

Leonie vertelt meer:

”Ik ben Leonie van der Kolk, 21 jaar, en ik volg als zij-instromer de tweede en derdejaars vakken van de bachelor. Als medestudent, weet ik als geen ander welke obstakels zich op ons pad kunnen bevinden. Het zal mijn doel zijn als lid van de studentenraad om deze met behulp van jullie input te signaleren en uit de weg te ruimen.
Mijn focus zal liggen op:
 Vereenvoudiging van het stempelkaartsysteem door digitalisatie
 Meer stopcontacten in de MF-lokalen en uitleensysteem voor laptop opladers
 Facilitatie en stimulatie van feedback van cursuscoördinatoren op tentamencommentaar
Ik kijk uit naar de mogelijkheid om jullie te mogen vertegenwoordigen komend studiejaar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephanie stelt zich voor:

”Beste studenten,
Mijn naam is Stephanie Okafor, ik ben 21 jaar en zit in het eerste jaar van de master. Het onderwijs dat nu gegeven wordt is goed, maar het kan altijd beter. Zeker omdat we als studenten vaak tegen bepaalde problemen in het onderwijs aanlopen. Mijn speerpunten voor het komende studiejaar zijn:
– Verbetering rondom de collegeopnames en tijdige beschikbaarheid van de bijbehorende PowerPoints;
– Meer duidelijkheid en informatie over de masterfase;
– Digitalisering van de stempelkaart.
Vanaf aankomend collegejaar zou ik jullie graag willen vertegenwoordigen om samen het onderwijs te verbeteren!”

Yu aan het woord:

”Beste medestudenten,
Ik ben Yu Lam, 23 jaar en zit in het tweede jaar van de bachelor. Komend studiejaar zou ik jullie graag willen vertegenwoordigen binnen de studentenraad. Daarbij wil ik mij met name inzetten voor efficiëntie, toegankelijkheid en zekerheid door middel van de volgende zaken:
 Online platform om makkelijk practica te ruilen;
 Meer oefenmateriaal, ook voor onder andere de STATs en EHO;
 Goede opnames van de colleges en altijd een powerpoint online.
Kies voor zekerheid binnen je curriculum en over je toekomst!
Ik hoop op jullie steun te kunnen rekenen tijdens de verkiezingen!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Last, but not least, Isabelle:

”Lieve medestudenten,

Voor volgend jaar stel ik mij kandidaat voor de studentenraad. Wie ben ik? Isabelle, 20 jaar oud en tweedejaars geneeskundestudente. In mijn vrije tijd lees, schrijf en schilder ik graag.

Wat wil ik graag bereiken?
1. Ruimere openingstijden voor de medische bibliotheek. Sinds ons plekje bekend is gemaakt, is er tijdens tentamenperiodes nóg minder plek dan eerst. Verder is de bibliotheek vaak in het weekend gesloten.
2. Ervoor zorgen dat alle colleges (m.u.v. patiëntcolleges) worden opgenomen.
3. Tijdige publicatie van roosters én studiegroepen.
4. Betere informatievoorziening betreft de minor. Zo weten veel studenten niet dat je gemakkelijk een minor buiten die VU kunt doen die niet geneeskunde-gerelateerd is.

Tot slot wil ik jullie graag op de hoogte houden waar de studentenraad mee bezig is.
Ondanks dat de SR veel achter de schermen doet wil ik jullie er zo veel mogelijk bij betrekken. Ik hoop dat ik de kans krijg om jullie belangen te behartigen!”

Ze zien jullie graag in de MF tijdens de verkiezingsweek waar ze jullie graag meer vertellen!

admin