Leden

De leden der studentenraad VUmc 2017-2018:

Management & Organisatie:

 Voorzitter: Akash Singh (B2)

 

Mijn naam is Akash Singh, tweedejaars student Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen aan de VU. Dit collegejaar ben ik de voorzitter van de studentenraad! Als voorzitter is het mijn taak om prioriteiten te stellen en het overzicht te hebben van wat er gaande is binnen de raad. Naast vele overleggen bezoeken, ben ik ook eindverantwoordelijk en kijk ik met een kritisch oog naar het onderwijs op onze universiteit. Hiervoor hebben wij een beleidsplan, waarmee wij het onderwijs nóg beter willen maken. Het is mijn taak om er voor te zorgen dat wij zoveel mogelijk punten kunnen waarmaken. Ik hoop samen met mijn fantastische raadsleden vele studenten te kunnen helpen en onze opleiding nog completer en beter te maken!

Portefeuilles: Alliantie VUmc-AMC, O&O (Onderwijs en Opleiding), begroting VUmc, begroting IOO VUmc

 

Vicevoorzitter: Fadoua Bouhab (M1)

Mijn naam is Fadoua Bouhab, 20 jaar en eerstejaars Master studente aan het VUmc. Dit collegejaar neem ik de rol van vicevoorzitter binnen de studentenraad op mij. Ik zie mijzelf als een ambitieus en ondernemend persoon. Zo houd ik mijzelf altijd wel bezig, zowel binnen als buiten onze geneeskunde opleiding. Ik zal samen met mijn raadsleden, door middel van een kritische blik, proberen nog meer stappen te maken voor een nog betere opleiding. Als vicevoorzitter zal ik voornamelijk ondersteuning bieden aan de voorzitter. Daarnaast zal ik mij dit jaar ook bezighouden met de organisatie van de verkiezingen voor de volgende studentenraad, de scholing van de huidige raad en met het onderhouden van de externe contacten van de Studentenraad. Ik hoop met mijn raad een uitdagend en leerzaam jaar tegemoet te gaan!

Portefeuilles: Studentenraadverkiezingen, contactpersoon USR/FSR, IMS, Presidium, evaluaties raad

 

Marketing & Communicatie

Secretaris: Cilla Verbeek (B2)

Ik ben Cilla Verbeek en ik zit momenteel in het 2e jaar van mijn bachelor. Dit collegejaar ben ik secretaris van de Studentenraad VUmc 2017-2018. Dit houdt in dat ik overzicht houd over het administratieve gedeelte van de Studentenraad. Ik notuleer tijdens de vergaderingen en zorg ervoor dat onze gezamenlijke agenda altijd up-to-date is. Daarnaast beheer ik het e-mailaccount van de Studentenraad dus zal ik reageren op e-mails die jullie naar ons sturen. Ook beheer ik de portefeuille verbouwingen en faciliteiten en ik houd me dus bezig met veranderingen op de campus en in de medische faculteit. Tot slot ben ik de vliegende keep van de raad en help ik andere raadsleden waar nodig. Heb je vragen of opmerkingen? Spreek me aan of stuur me een mailtje!

Portefeuilles: Contactpersoon OLC en verbouwingen en faciliteiten

 

Commissaris Externus: Christine Kypis   (M1)

   Als commissaris externus hou ik me bezig met de promotie van de Studentenraad en hou ik contact met de studenten. Dit betekent dat ik de Facebook-pagina beheer, reageer op inkomende berichten en dat ik regelmatig updates plaats via onze communicatiekanalen (Facebook, Instagram, etc.). Verder is het ook mijn taak om een goede band te onderhouden met andere facultaire studentenraden op de VU en met de facultaire studentenorganisaties (zoals het JVB en de MFVU). Ook zorgen mijn portefeuilles ervoor dat ik lekker bezig blijf met bijvoorbeeld de medische bibliotheek. Heb je vragen of opmerkingen? Spreek me gerust aan of stuur een berichtje via de Studentenraad VUmc Facebook-pagina!

Portefeuilles: studentenopinie, IT, verbouwingen medische bibliotheek, bibliotheekcommissie

 

Onderwijs & Ontwikkeling

Commissaris Alliantie & Financiën: Maarten Kamphuis (M1)

Als Commissaris Alliantie en Financiën heb ik een breed takenpakket. Niet eerder in de Nederlandse geschiedenis hadden twee academische ziekenhuizen het voornemen te gaan fuseren. Op het gebied van zorg zijn er vergevorderde plannen voor samenwerking met het AMC, terwijl de gevolgen voor het onderwijs minder duidelijk zijn. Het is mijn taak ook de student hiervan te laten profiteren. Op financieel gebied zal ik mij verdiepen in de onderwijsbegroting van het VUmc, maar ook beheer ik het geld van de Raad zelf. Tot slot ben ik er als zij-instromer voor de andere zij-instromers om praktische problemen proberen op te lossen en hun stem gehoor te geven bij beleidsmakers.

Portefeuilles: Alliantie VUmc-AMC, faculteitsbegroting, penningmeester, symposium

 

Bachelorcoördinator: Hazrat Taniwal (B3)

Aankomend collegejaar zal ik mij intensief inzetten voor de bachelorstudenten als bachelorcoördinator. Ik probeer met een brede blik zoveel mogelijk mee te krijgen van hoe wij als studenten het studeren ervaren en welke factoren dit bemoeilijken of juist bevorderen.  Ik kijk ernaar uit om belangen te behartigen door transparant en aanspreekbaar te zijn. Mochten jullie nog iets opmerken waar ik werk van kan maken, stap dan vooral op me af of stuur me een berichtje!

Portefeuilles: Contactpersoon studieadviseurs, Contactpersoon studentenombudsman, Contactpersoon hoofd Onderwijs- en Studentzaken & examencommissie

 

Mastercoördinator: Sabrina Doelare (M1)

Dit collegejaar ben ik jullie mastercoördinator. Het is mijn taak om de masterstudenten te vertegenwoordigen en jullie belangen te behartigen. Naast de master geneeskunde zal ik de volgende masters vertegenwoordigen: Epidemiologie, Oncology en Cardiovascular Research. Om mijn taak zo goed mogelijk uit te voeren heb ik contact met de master programmaleiders, de CO-raad en LOCA (landelijk overleg met co-assistenten). Volg je een van de bovenstaande masters en heb je vragen of loop je ergens tegenaan spreek me gerust aan of stuur mij een mailtje.

Portefeuilles: IMS, CO-Raad, Contactpersoon student en onderwijszaken & examencommissie, Master Geneeskunde, Master Epidemiologie, Master Cardiovascular Research, Master Oncology

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *