Extra-curriculaire activiteiten

Onderzoek

Deze site is gemaakt om studenten in de gelegenheid te stellen al vroeg in  hun carrière in aanmerking te komen met onderzoek. Het is de bedoeling dat  de opstap naar de wereld van wetenschap kleiner wordt. Daarnaast kun je ook  van elkaars werk leren door de voorbeeldessays en -theses die ter inzien  op de site staan.

https://www.studentresearch.nl/

 

Bijvak volgen

Ben jij geïnteresseerd in Rechten, Gezondheidswetenschappen of Geschiedenis? Wil jij een bijvak volgen bij een andere VU-opleiding? Dat kan! Volg ons handige stappenplan hieronder en kom meer te weten over andere vakgebieden. Het is ook mogelijk om een bijvak te volgen op een andere universiteit, maar we hebben het voor het gemak hier over de VU.

Stap 1: Kies je vak

Via de volgende link vind je doorverwijzingen naar de bijvakken die beschikbaar zijn per faculteit: bijvakken

Let goed op: bij een aantal vakken is voorkennis verplicht (bijv. een bepaald vak dat voldoende moet zijn afgesloten van de opleiding), als je niet aan de eisen voldoet dan kan je het vak niet volgen. Als je twijfelt  of je genoeg voorkennis hebt voor een vak, dan kun je dit bij de studieadviseur van die faculteit navragen: contact studieadviseur

Elk vak wordt in een bepaalde periode gegeven. Je kunt je binnen een specifieke periode inschrijven voor het vak die afhankelijk is van wanneer het vak wordt gegeven. Hier een link naar de periodes waarin inschrijven mogelijk is voor een bijvak: intekentermijnen

Stap 2: Studiesecretariaat

Als je weet welk vak je wilt volgen, neem dan contact op met het studiesecretariaat van de faculteit waar het vak wordt gegeven. Zij kunnen dan bepalen of je wordt geplaatst. Bij de informatie over jouw bijvak kan je vinden op welke faculteit deze gegeven wordt.

Hier vind je de lijst met faculteiten en de contactgegevens van verschillende studiesecretariaten: contact studiesecretariaat

Minor doen

Als je een minor bij een andere Faculteit wilt volgen, dan heb je eerst toestemming nodig van de deelexamencommissie Geneeskunde: examencommissie@vumc.nl

Hier een link naar alle minoren die op de VU worden aangeboden. Het is ook mogelijk om een bijvak te volgen op een andere universiteit, maar we hebben het voor het gemak hier over de VU.

Als je toestemming hebt gekregen van de examencommissie, kun je bij het studiesecretariaat van je eigen faculteit het verzoek indienen om het vak op te laten nemen onder je eigen opleiding.

Veel succes met jouw bijvak of minor!