Wat is een intake en wanneer vindt er een intake plaats?

De intake is een methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben behaald gedurende hun bacheloropleiding, een voorlopige plaats in de masteropleiding te bieden. Op deze manier kan de opleiding de instroom in de klinische stages van de masteropleiding geleidelijk over het hele studiejaar laten verlopen. De intake is een procedure en is geen (intake)gesprek. Om te kunnen instromen in de masteropleiding doe je dus mee aan een intake.

Per jaar zijn er vier intakes. Voor elke intake wordt de datum, peildatum en norm aan het begin van het collegejaar vastgesteld. Op deze peildatum wordt het aantal studiepunten dat je hebt behaald, gemeten. Als je aan de vastgestelde norm (minimaal behaald aantal studiepunten) en aan de eventueel aanvullende eisen voldoet, word je ingedeeld voor de klinische stages van de masteropleiding. Als je studievertraging hebt opgelopen en nog uit een vorig B3-cohort komt, moet je altijd voldoen aan de norm van 155 ECTS en bachelorjaar 1 en 2 afgerond op de peildatum van alle toekomstige intakes. Voor een aantal specifieke groepen kunnen andere normen en aanvullende eisen gelden.

Wat zijn de data, peildata en normen voor de intakes?

Voor elke intake wordt de intake-datum, peildatum en norm aan het begin van het studiejaar vastgesteld. Hieronder tref je de intake-data en bijbehorende peildatum en norm aan in 2017 resp. 2018.

Intake-data, peildata en normen intakes 2017 (Bachelor 3 cohort 2016-2017)

Intake
Datum intake
Peildatum
Norm
Aanvullende eisen
Intake 3 9 oktober 2017 18 september 2017 155 EC Bachelorjaar 1 + 2 behaald op peildatum
Intake 4 11 december 2017 20 november 2017 155 EC Bachelor jaar 1 + 2 behaald op peildatum

Intake-date, peildata en normen intakes 2018 (Bachelor 3 cohort 2017-2018)

Intake
Datum intake
Peildatum
Norm
Aanvullende eisen
Intake 1 9 april 2018 19 maart 2018 150* EC Bachelorthesis behaald
Intake 2 18 juni 2018 28 mei 2018 150* EC
Intake 3 8 oktober 2018 17 september 2018 155 EC Bachelorjaar 1 + 2 behaald op peildatum
Intake 4 10 december 2018 19 november 2018 155 EC Bachelorjaar 1 + 2 behaald op peildatum

NB: Bij de bepaling van de norm worden alléén studiepunten (EC) meegenomen behorende tot de onderwijseenheden van het reguliere curriculum. Dus een minor van 30 EC elders gelopen telt voor 24 EC mee. Voor het behalen van de bachelor telt deze minor namelijk voor 24 EC mee en is 6 EC extra curriculair.

*Voor studenten uit een vorig cohort geldt de aanvullende eis zoals bij intake 3 of 4 (en wordt hun intake dus niet gezien als intake 1 maar als intake 5, 6 of volgende)

Welke tentamens tellen niet mee bij de verschillende intakes?

Het is niet te voorkomen dat vlak voor elke peildatum nog een aantal tentamens afgenomen worden. Om misverstanden te voorkomen zijn in onderstaand overzicht (per intakedatum) de tentamens opgenomen, waarvan de resultaten niet mee worden genomen bij de betreffende peildatum.

Intakes 2018

Op peildatum 19 maart 2018 voor intake 1

 • Voortgangstoets (3e jaar), 7 februari 2018
 • Sekse, seksualiteit en relaties (2e jaar), 2 maart 2018
 • Spijsvertering en stofwisseling (3e jaar), 2 maart 2018

Op peildatum 28 mei 2018 voor intake 2

 • Voortgangstoets (3e jaar), 23 mei 2018

Omdat het tentamenrooster voor 2018-2019 nog niet bekend is, kan er over de tentamens die niet worden meegenomen bij de selectie voor intake 3 en 4 van 2018 op peildatum 17 september 2018 en 19 november 2018 nog geen informatie worden gegeven.

Welke eisen gelden voor een aantal specifieke groepen?

Er zijn specifieke groepen studenten waarvoor andere normen en eventueel aanvullende eisen kunnen gelden voor de intake.

 1. Studenten die gestart zijn in het 2e studiejaar, maar nog een aantal toetsen uit jaar 1 moeten doen
  Voor deze groep gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.
 2. Studenten die een programma volgen bestaande uit 2e en 3e jaars cursussen
  Voor deze groep geldt voor intake 1 2018 dat binnen de norm van 150 EC’s op peildatum 19 maart 2018, in ieder geval de volgende tentamens behaald moeten zijn:

  – Schade, afweer en herstel B15
  – Start van het leven B15
  – Groei en ontwikkeling B15
  – Leefstijl en gezondheidszorg B15
  – Arts en patiënt 3 B15

  De tentamens die niet meegenomen worden bij de peildatum van 19 maart 2018 zijn voor deze groep:

  – Voortgangstoets (3e jaar), 7 februari 2018
  – Sekse, seksualiteit en relaties (2e jaar), 2 maart 2018
  – Spijsvertering en stofwisseling (3e jaar), 2 maart 2018

  Voor intake 2 2018 wordt binnen de norm van 150 EC’s voor deze groep het volgende tentamen niet meegenomen op de peildatum van 28 mei 2018:

  – Voortgangstoets B15 (3e jaar), 23 mei 2018

  Voor intake 3 en 4 2018 gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten.

 3. Studenten met een aangepast programma
  Voor studenten, die een aangepast programma volgen (bv. doordat zij overgestapt zijn uit Bachelor 10 of opnieuw gestart zijn met de opleiding) gelden dezelfde regels als voor de reguliere studenten. In ieder geval dienen de tentamens van het eerste jaar behaald te zijn.

 

 

Procedure van de intake

Er zijn vier peildata per studiejaar. Op de peildatum wordt in VU-net gekeken hoeveel studiepunten je hebt en of je voldoet aan de voor die peildatum vastgestelde norm (zie informatie peildata en normen intake). Een week na de peildatum ontvang je een mail met daarin het bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd om aan de intake mee te doen.

Als je een uitnodiging ontvangt, ben je verplicht mee te doen met de intake. Als je niet mee wilt doen, meld je dat voorafgaand aan de intake bij master.gnk.@vumc.nl.

Heb je geen uitnodiging ontvangen en denk je wel in aanmerking te komen (omdat je de voor jouw peildatum benodigde studiepunten hebt behaald en deze in VU-net geregistreerd staan) dan kun je je melden bij de balie van het Onderwijs Service Centrum (MF, begane grond, G.010) tijdens het masterinloopspreekuur (elke woensdag van 11:00 – 12.30 uur) of een mail sturen naar master.gnk@vumc.nl

Welke keuzes kun je maken?
Bij de intake kies je de startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap). Je kunt drie data kiezen. Als je eerst de wetenschappelijke stage wilt doen, kies je een datum ver weg omdat je niet eerder wilt of kunt beginnen met je coschappen. Elke drie weken is er een startmoment. Alleen met kerstmis ligt het programma een week (kerstmis 2017) of twee weken (kerstmis 2018) stil.

Wat gebeurt er na je keuze?
De intake staat een week open. In die week kun je besluiten voor welke startdata je kiest en deze aangeven. Na sluiting van de intake worden alle data verzameld. Vervolgens worden ze ingevoerd in een digitaal toewijzingssysteem, de lottery tool. De lottery tool deelt alle studenten die aan de intake mee hebben gedaan in en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de data die je als voorkeur hebt opgegeven.

Bij de loting hanteren we qua prioriteit drie categorieën:

A. Studenten van het huidige cohort die aan de gestelde norm voldoen.
B. Studenten van vorige cohorten.
C. Studenten die hun studiepad bij een eerdere intake binnen twee weken terug hebben gegeven en weer willen starten.

Na drie weken ontvang je een email met de voorlopige uitslag.

De uitslag van de intake
In de mail met de uitslag van de intake ontvang je de (voorlopige) startdatum van masterjaar 1 (voorbereidend coschap) . Je kunt hiermee twee dingen doen:

 • Als je de datum hebt gekregen die je wilde, dan hoef je niks te doen en gaan we er van uit dat jij op die datum start.
 • Als je een datum hebt gekregen die niet je voorkeur heeft, dan kun je je gedurende twee weken melden op het inloopspreekuur van de planning van de masteropleiding. Er zullen extra spreekuren worden georganiseerd na iedere intake. De data en tijden vind je in de mail waarin de uitslag van de intake is meegedeeld.

Als je niet wilt starten op de door ons toegewezen datum, dan kun je:

 • Ruilen van startdatum met een medestudent.
 • Geplaatst worden op de wachtlijst voor een eerdere startdatum.

Je studiepad binnen twee weken teruggeven. Je kunt dan op een ander moment aan een intake meedoen.

N.B. Geef je je studiepad later dan twee weken terug dan zal de planning je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen vanaf de datum dat je 180 studiepunten hebt behaald en je op het wachtlijstfomulier hebt aangegeven beschikbaar te zijn om weer te worden ingepland. Dit zal echter vaak leiden tot studievertraging omdat je moet wachten tot er een plek voor jou beschikbaar komt.

Van voorlopige startdatum naar uiteindelijke startdatum
Je hebt een voorlopige startdatum gekregen omdat je eerst je bachelordiploma moet behalen voordat je aan de masteropleiding mag beginnen. Let op: vraag op tijd je bachelordiploma aan, want zonder je bachelordiploma te hebben aangevraagd kun je namelijk niet met de masteropleiding beginnen!

 • Als niet op tijd (35 werkdagen voor de startdatum) je behaalde 180 ECs in VUnet staan, vervalt je studiepad. Houd ook rekening met de nakijk- en verwerkingstermijn van de toetsen. Als je al eerder weet dat je je 180 ECs niet op tijd gaat halen, geef dit dan door aan de planning master. Wanneer je dit voor bovengenoemde 35 werkdagen hebt doorgegeven, kom je hoger op de wachtlijst te staan dan als dit moet blijken uit onze controle.
 • Uiterlijk in de laatste maand voorafgaand aan de maand waarin je start met de master moet je bachelordiploma zijn aangevraagd en heb je je ingeschreven als masterstudent.

Wachtlijst
Je kunt op een wachtlijst geplaatst worden met behoud van je toegewezen startdatum. Geregeld halen medestudenten om verschillende redenen hun planning niet en wanneer je op de wachtlijst staat, bestaat de mogelijkheid dat je dan toch eerder kunt beginnen.

Als er een plek vrij is, word je gebeld met de vraag of je eerder kunt beginnen. De enige legitieme reden om de plek dan niet te accepteren, is als je zelf inmiddels geneeskundeonderwijs volgt (wetenschappelijke stage of keuzeonderwijs). Volg je geen geneeskundeonderwijs en weiger je de nieuwe startdatum, dan kom je weer onderaan de wachtlijst te staan. Je behoudt de primair toegewezen startdatum en ziekenhuis. Hierbij geldt wel dat de periode tussen de aangeboden nieuwe (eerdere) startdatum en de oorspronkelijk toegewezen startdatum, in dat geval als vrijwillige wachttijd wordt geregistreerd.

Wat is wachttijd?

De opleiding definieert wachttijd uitsluitend als tijd waarin er geen onderwijs wordt aangeboden en waarin je wel ingeschreven staat. Wetenschappelijke stage,  keuzeonderwijs en de verplichte klinische stages zijn alle aangeboden onderwijs!

Op het moment dat je er zelf voor kiest om later geplaatst te worden (b.v. door te ruilen met een medestudent met een latere startdatum of door je studiepad terug te geven omdat je er een bepaalde periode uit wilt om iets anders te gaan doen), wordt dit gezien als vrijwillige wachttijd en wordt dit niet meegenomen in je ‘officiële’ wachttijd.

Studeren of uitschrijven

Stel dat je in februari wordt geplaatst om te starten met je coschappen maar je bent al klaar in september, dan heb je vijf maanden wachttijd plus je zomervakantie. We gaan er vanuit dat je die vijf maanden  besteedt aan de wetenschappelijke stage. Je hebt voldoende tijd om de stage te regelen en te lopen. Als je dat niet wilt, schrijf je dan uit. Hierdoor loopt je studieduur niet door noch je studiefinanciering.

Welke wachttijden zijn er?

 • Bij de start van de masteropleiding
  Je masteropleiding begint met de wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs of met de cofase. Wachttijd is tijd waarbij je niet kan studeren omdat er geen opleiding wordt aangeboden. Wachttijd kan voorkomen voor de start van de cofase. Je doet dan eerst de wetenschappelijke stage en het keuzeonderwijs. Wachttijd begint pas te tellen als beide onderdelen zijn gedaan en er dan nog niet gestart kan worden met de cofase. De wetenschappelijke stage duurt 16 weken. Het keuzeonderwijs bestaat uit onderwijs/stages van in totaal 8 weken welke je in een keer kunt doen of in (maximaal) twee delen. Houd er wel rekening mee dat je extra tijd nodig hebt om dit onderwijs te regelen.
 • In programma M’08 : wachttijd tussen masterjaar 1 en masterjaar 2. Je hebt in principe 3 – 9 weken wachttijd tussen M1 en M2. Wanneer je na na 26 oktober 2015 met M2 start, kan de wachttijd oplopen. Wanneer je veel wachttijd hebt, kun je in je wachttijd
  • je  (verlengde) wetenschappelijke stage doen
  • en/of je keuzeonderwijs doen
  • je  tijdelijk  uit- en her inschrijven tijdens het collegejaar  (voor minimaal 2 maanden)
  • je startdatum met een andere student ruilen
  • je op de wachtlijst  laten plaatsen voor een mogelijk vroegere startdatum (als er door omstandigheden een pad vrij valt)

Wat als ik uitloop?

Mocht jouw masterprogramma niet binnen drie jaar kunnen worden afgerond, dan heb je een aantal mogelijkheden:

 • Uitschrijven:
  Als je voor je persoonlijke ontwikkeling iets anders wilt doen voor de masteropleiding (bijvoorbeeld reizen of langer wetenschappelijk onderzoek buiten het kader van je wetenschappelijke stages), dan is het advies om je uit te schrijven. Lees hier over de mogelijkheid tot uitschrijven en waar je dan rekening mee moet houden. Neem wanneer je verdere vragen hebt, contact op met een van de studentendecanen.
 • Aanspraak maken op de regeling FOS (regeling financiële ondersteuning studenten):
  Als je wel wilt doorstuderen maar het niet mogelijk is omdat je teveel wachttijd hebt, dan kan je mogelijk aanspraak maken op FOS gelden. Dit is een VU-regeling die van toepassing is bij overmacht, waaronder studievertraging door een niet-studeerbare opleiding, maar ook voor andere categorieën. Je vindt hierover informatie op de website van de VU en via de studentendecanen. Ook bij veel gestelde vragen aan de studentendecaan vind je hierover informatie.