Regels tentamens

 

Regels tijdens tentamens:

 • Neem mee: ID, studentenpas/bewijs van inschrijving en een pen/potlood.
 • Kladblaadjes moeten worden ingeleverd aan het eind bij de surveillant.
 • Dyslectisch / extra tijd: neem verklaring mee (let op! vaak is er een andere locatie voor deze studenten dan de TenT)
Regels tentamens  
 • Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.
 • Afmelden voor een tentamen en aan-/afmelden voor een hertentamen kan uitsluitend door middel van dit formulier in te vullen.
 • Het afmelden voor een (her)tentamen kan tot 23.59 uur de dag vóór het (her)tentamen.
 • Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt een no show geregistreerd. Dit kan van invloed zijn op de cum laude bepaling, uiteraard alleen indien van toepassing.
 Regels hertentamens
 • Wil je een hertentamen doen? Aanmelden voor een hertentamen kan uitsluitend door middel van dit formulier in te vullen.
 • Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.
 • Na de deadline is het niet meer mogelijk je aan te melden voor een hertentamen. Je kunt hiertegen via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen (http://www.vu.nl/intekenen).
 • Uitzondering: de wijze van aanmelden voor de iVGT en de herkansing van de STAT kun je terugvinden in de betreffende Canvas-courses.