Bestuur 2018-2019

De leden der studentenraad VUmc 2018-2019:

Voorzitter: Yu Lam

Ik ben Yu Lam en ben een derdejaars student Geneeskunde aan het VUmc. Dit jaar zal ik de taak  van voorzitter op me nemen binnen de studentenraad, wat betekent dat ik op de hoogte moet zijn van alles wat er speelt binnen en buiten mijn raad om zo het overzicht te bewaren en de eindverantwoordelijke ben voor de studentenraad. Daarnaast bepaal ik het tempo waarin we werken en stel prioriteiten om de doelstellingen binnen ons beleidsplan te halen. Voor mij is jezelf ontdekken en veel nieuwe dingen uitproberen iets waarvoor ik sta en ook wat ik probeer uit te stralen vanuit mijn positie als raadslid. Je studententijd behoort tot de mooiste jaren van je leven en daar moet je ook van profiteren. Naast het feit dat ik als studentenraad natuurlijk zal proberen het onderwijs te verbeteren, wil ik me dit jaar ook graag inzetten om meer uit de studenten zelf te halen. Voel je daarom vrij om op me af te stappen voor een babbeltje (of het nou over het onderwijs of jezelf gaat of niet) want dat vind ik alleen maar leuk!

Vicevoorzitter: Isabelle Nooteboom

Mijn naam is Isabelle Nooteboom en ik ben derdejaars geneeskundestudente aan het VUmc. Dit collegejaar neem ik zitting in de raad als vice-voorzitter. Ik zie mijzelf als een consciëntieus en creatief persoon met brede interesses. Vandaar mijn rol als vicevoorzitter: zo kan ik naast dat ik de voorzitter ondersteun, ook de andere leden van de studentenraad steunen en overal actief bij betrokken zijn. Samen met de andere raadsleden zullen we ons dit jaar voor de volle 100 procent inzetten om het geneeskundeonderwijs nóg beter te maken. Naast dat ik de voorzitter ondersteun, zal ik verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezingen van de studentenraad, scholing en evaluaties van de raad. Ik heb zin in het komende jaar!

Secretaris: Stephanie Okafor

Dit collegejaar ben ik de secretaris van de Studentenraad VUmc 2018-2019. Ik ga me vooral bezighouden met beheren van de Studentenraad mail, het bijhouden van de agenda en het notuleren tijdens vergaderingen. Daarnaast zal ik de andere raadsleden waar nodig ondersteunen.

Als je ergens tegenaan loopt of vragen hebt, mag je altijd mailen! Ik ben zeer enthousiast en kijk ernaar uit om dit collegejaar, jullie belangen te behartigen.

Commissaris Externus: Yoshita Jagernath

Mijn naam is Yoshita Jagernath en ik ben een vierdejaars geneeskundestudente. Als commissaris externus hou ik me bezig met de promotie van de Studentenraad en hou ik contact met de studenten. Dit betekent dat ik de Facebook-pagina beheer, reageer op inkomende berichten en dat ik regelmatig updates plaats via onze communicatiekanalen (Facebook, Instagram en de website). Verder is het ook mijn taak om een goede band te onderhouden met andere facultaire studentenraden op de VU en met de facultaire studentenorganisaties (zoals het JVB en de MFVU). Bovendien zorg ik er voor dat de medische bibliotheek de perfecte studieplek wordt voor jou. Heb je vragen of opmerkingen? Spreek me gerust aan of stuur een berichtje via de Studentenraad VUmc Facebook-pagina!

Commissaris Alliantie en Financiën: Collin Exmann

Afgelopen jaar hebben het AMC en het VUmc de alliantie Amsterdam UMC ondertekend, waarmee beide ziekenhuizen bestuurlijk zijn gefuseerd. Namens de studentenraad woon ik alle overleggen bij waarin wordt gesproken over de gevolgen van de alliantie voor studenten. Het verschuiven van docenten en afdelingen zal namelijk invloed hebben op het onderwijs. Wat betreft het financiële deel van mijn functie ben ik de penningmeester van de raad en ga ik naar de overleggen over de begroting van de faculteit, waar de studentenraad sinds een aantal jaren inspraak op heeft. Ik hoop in mijn functie te helpen om de kwaliteit van onze studies te verbeteren en de gevolgen van de alliantie op te vangen. Ik hoor het graag als jullie ergens mee zitten of opmerkingen hebben over de effecten van de alliantie.

Bachelorcoördinator: Oumaima Aajoud

Mijn naam is Oumaima Aajoud en ik ben de bachelorcoördinator voor dit collegejaar. Als tweedejaars geneeskunde student bevind ik mij in een ideale positie om met een kritische blik naar het onderwijs en de gang van zaken te kijken. Ik streef ernaar om dit jaar onze plannen uit het beleidsplan te realiseren en de struikelblokken in ons onderwijs aan te pakken.  De studentenraad is uiteraard niets zonder inbreng vanuit de studenten, dus ik nodig jullie van harte uit om op ons af te stappen als wij jullie van dienst kunnen zijn! De portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben zijn de volgende: contactpersoon studieadviseurs, contactpersoon studentenombudsman, contactpersoon hoofd Onderwijs- en Studentenzaken en examencommissie.

Mastercoördinator: Leonie van der Kolk

Mijn naam is Leonie van der Kolk. Ik ben tweedejaars zij-instromer en volg dit jaar eerst een verlengde wetenschappelijke stage voordat ik in april met mijn coschappen begin. Ik ben als mastercoördinator van de studentenraad verantwoordelijk voor de masters Geneeskunde, Epidemiologie, Oncology, en Cardiovasculair Research. Om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen heb ik overleggen met de programmaleider master en de Co-raad. Ook heb ik contact met andere faculteiten geneeskunde op het maandelijkse IMS. Daarnaast is inbreng vanuit de studenten natuurlijk van onschatbare waarde. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen als je ergens tegenaan loopt of als je juist tips hebt.