Eerste Hulp bij Vragen:

Dit is het platform van de Studentenraad VUmc waar je alle informatie over de opleiding geneeskunde kan vinden. Als je nog aanvullingen hebt of vragen, mag je altijd mailen naar studentenraad@vumc.nl.

 • Andere master?
 • Bindend Studieadvies: BSA
 • Cohencesuur:
  • Cesuur, compromismethode Compromise method Cohen-Schotanus combineerde de relatieve cesuur met de absolute door niet uit te gaan van de maximaal te behalen score voor een 10, maar de maximaal behaalde score door de 5% beste studenten van het cohort. De zak-slaaggrens wordt wel absoluut bepaald, bijvoorbeeld op 60% (met correctie voor raadkans). De raadkans zelf bepaalt de score voor het laagst te behalen cijfer (doorgaans de 1). Door de invloed van de tot 5% op de cijferverdeling is deze compromis-methode alleen geschikt voor grotere groepen studenten en door de noodzaak van heterogeniteit in de groep niet voor herkansingen.
 • Cum laude regeling (Artikel 24)
 • Diploma aanvragen
 • Externe Minor
  • Let op! Om een zelf geregelde externe minor aan een andere universiteit te doen (zowel in Nederland als in het buitenland), moet er altijd eerst een verzoek ingediend worden bij de deelexamen commissie geneeskunde.
 • Extra vakken volgen (buiten geneeskunde om)
 • Februari regeling
 • Herkansing:
  • De formulieren aanmelden/afmelden (her)tentamen en (her)stationstoets bachelor geneeskunde zijn verwijderd.
   Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om via een link in een CANVAS cursus onder het kopje modules/toetsing je aan- of af te melden voor een (her)tentamen/(her)stationstoets.
 • Honours Programme Bachelor
 • Jaarschema Bachelor Geneeskunde
 • Jaarschema Master Geneeskunde
 • Masterintake
 • Onderwijs en Examenregelementen Bachelor en Masters
 • Openingstijden medische bibliotheek
 • Opleidingscommissie
 • PAK:
  • De PAK toets (parate-kennitstoets) bestaat uit gemiddeld een dertigtal vragen per blok. Voor elk blok is het de bedoeling dat jullie de bijbehorende PAK vragen leren. In de CAT (cursusafhankelijke toets) van elk blok komen namelijk 3 tot 5 vragen uit de bijbehorende PAK. Ze komen niet altijd letterlijk in de CAT, maar wel altijd herleidbaar.
  • Tijdens de blokken van arts en patiënt is er altijd een aparte PAK toets, waar de vragen niet anders worden gesteld. Tijdens deze toets worden 40 vragen uitgekozen van alle PAK toetsen die jullie tot dan toe hebben moeten leren. Dit worden er dus elke keer meer.
  • Score: je mag voor je PAK maximaal 3 fout hebben.
 • Regels en richtlijnen Bachelor (2018-2019)
 • Regels en richtlijnen Master (2018-2019)
 • Scorion (portfolio)
 • Student-assistent worden?
  • Aan het einde van het collegejaar (rond maart/april) wordt er bij verschillende practica aangegeven dat je voor student-assistent kan solliciteren. Bij elk practica verschilt waar je moet solliciteren, dus vraag bij interesse aan de student-assistent van dat practica om meer informatie.
  • Voor deze practica kan je allemaal student-assistent worden: farmacotherapie, fysiologie, anatomie, biochemie, EHO en studentenpoli.
 • Studentenpsychologen
  • Via deze link vind je meer informatie over wat je kan doen als je in de knoop zit met je persoonlijke omstandigheden. Om een afspraak te maken met een studentpsycholoog moet je via VU-net een datum inplannen.
 • Studieadviseurs
 • Studiegroepindeling
 • Tentamenrooster
 • Topsport regeling
 • Uitleg VGT
 • Wifi

 

My Fieldset
 1. (required)
 2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days