Categorie op SR VUmc

Kandidaten verkiezingen Studentenraad 2016-2017!

Beste medestudenten,

De verkiezingen voor de Studentenraad VUmc 2016-2017 komen er aan! Hieronder vind je de volgorde van de kandidatenlijst. Jullie kunnen van 11 tot en met 15 april stemmen op de volgende kandidaten via www.verkiezingen.vu.nl :

1. Merel Weel
2. Sarah Osman
3. Brechtje Mulder
4. Salima Talib
5. Endry Lim
6. Yasmine Atef
7. Duygu Talan
8. Romy Sluijs
9. Sedona de Keijzer
10. Ilse Broekzitter
11. Abdullah Yilmaz

 

Met vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016

Studentenwedstrijd EduChallenge

Van 20 tot en met 22 april vindt de studentenwedstrijd EduChallenge in Utrecht plaats. We zoeken daarvoor studenten met goede ideeën voor het onderwijs. Tijdens de EduChallenge werken zij hun ideeën in teams uit tot een concept of prototype. SURFnet ondersteunt dit initiatief omdat de wedstrijd innovatie in het onderwijs stimuleert.

Aan de slag met innovatieve ideeën

Wie kan beter signaleren en vertellen waar kansen en behoeften liggen binnen het onderwijs dan de student zelf? De EduChallenge biedt studenten ruimte, begeleiding en faciliteiten om met innovatieve ideeën aan de slag te gaan en geeft hun een podium om concrete voorstellen te presenteren. Dit alles om het onderwijs te blijven vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de student van nu.

De EduChallenge wordt georganiseerd door Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Ricoh. SURFnet is een van de samenwerkingspartners van de EduChallenge.

Studenten gezocht

SURFnet is benieuwd welke kansen en mogelijkheden studenten zien in de nieuwste technologieën en innovatieve ICT-toepassingen in het onderwijs. Wij zijn op zoek naar studenten met goede ideeën voor het onderwijs. Naar studenten die samen met andere studenten willen werken aan een oplossing. De opleidingsrichting van de student is niet van belang; motivatie en interesse tellen! Kent u studenten die wel van een uitdaging houden? Promoot de EduChallenge binnen uw onderwijsinstelling, want wellicht zorgen uw studenten voor onderwijsvernieuwing.

Van idee naar concept of prototype

De deelnemers aan de EduChallenge gaan in teams (deze worden op de eerste dag samengesteld) aan de slag met een gezamenlijk gekozen innovatief idee, dat zij in 3 dagen vertalen in een concept of prototype. Ze krijgen daarbij begeleiding van coaches en experts uit het werkveld. Alle teams pitchen hun concept of prototype aan een jury, die de winnaar aanwijst. De deelnemers maken onder andere kans op een prachtig prijzenpakket ter waarde van 500 euro.

De EduChallenge vindt plaats op het Utrecht Science Park.

Meer informatie

Symposium Leiderschap en medezeggenschap in de gezondheidszorg

Definitieve poster symposium

De academische ziekenhuizen AMC en VUmc hebben de intensie om te fuseren en op een aantal gebieden zeer intensief samen te gaan werken. VUmc en AMC streven naar verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, excellentie op Europees niveau in onderzoek en onderwijs én een doelmatiger gebruik van mensen en middelen. De geneeskunde opleidingen zullen gescheiden blijven, maar op termijn zou het masteronderwijs beïnvloed kunnen worden door verschuivingen van bepaalde afdelingen.

Op 11 februari organiseert de Studentenraad een symposium over leiderschap en medezeggenschap in de gezondheidszorg, met als thema de Alliantie VUmc-AMC. De sprekers zullen zijn: Prof. Dr. Hans Brug (decaan faculteit geneeskunde), mevrouw Van der Meijde (vice-decaan faculteit geneeskunde) en Prof. Dr. Sonja Zweegman (Hematoloog VUmc). Ieder met een eigen functie binnen deze Alliantie, gaan zij aan de hand van verschillende stellingen de discussie met elkaar aan. Welke zorg zal samen gaan? Wat betekent dit voor patiënten? Komt er huisvesting op één locatie? Wat kunnen de gevolgen zijn voor co-assisenten? En zijn er cultuurverschillen die kunnen botsen? Ben je geïnteresseerd in dit soort vraagstukken of vraag je je af waar de Studentenraad zich onder andere mee bezighoudt? Kom dan vooral naar deze bijzonder interessante avond!

Locatie: VU Amsterdam, Medische Faculteit, zaal MF-A301
Datum en tijd: 11 februari 2016, start programma om 18.00 uur
Gratis toegang en heerlijk avondeten!
Aanmelden via: studentenraad@vumc.nl

 

KNMG Artsenpanel: WhatsApp is waardevol, maar beveiliging een must

Artsen gebruiken app-diensten op het werk vooral voor contact met collega’s. Er gaan in beperkte mate ook foto’s van wonden, diagnoses en second opinions over en weer. Dit blijkt uit onderzoek onder het KNMG Artsenpanel. Het grote merendeel van de ondervraagde artsen is zich bewust van de privacy- en beveiligingsrisico’s van deze manier van online communiceren. In lijn hiermee is het advies van de KNMG: stuur geen tot de persoon herleidbare gegevens over de app en wis foto’s weer bij verzender en ontvanger.

Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat WhatsApp inmiddels onmiskenbaar aanwezig is op de werkvloer van de arts. Maar het WhatsAppen van foto’s, met een gemiddelde van een foto per maand, blijkt geen reguliere activiteit. Artsen onderstrepen de waarde van het gebruik van WhatsApp, maar onderkennen tegelijkertijd de risico’s van onbeveiligde data-uitwisseling en – opslag. Artsen zouden daarom gebaat zijn bij alternatieve messenger apps die specifiek zijn ingericht op de medische context en de eisen die aan een beveiligde uitwisseling en opslag van patiëntgegevens worden gesteld.

De KNMG bevroeg het artsenpanel om meer inzicht te krijgen in het gebruik van WhatsApp op de werkvloer. Voor zover bekend, is in Nederland niet eerder zo’n breed onderzoek gedaan naar het gebruik van WhatsApp door artsen. Toch verschijnen regelmatig berichten in de media die veronderstellen dat artsen WhatsApp op grote schaal gebruiken, met name voor het versturen van foto’s van patiënten. WhatsApp blijkt door 97% van de ondervraagde artsen gebruikt te worden. Daarnaast wordt in mindere mate gebruik gemaakt van iMessage (14%), Facebook Messenger (7%) en Telegram (6%). Uit ons onderzoek blijkt dat negen op de tien artsen een smartphone heeft die ook wordt gebruikt tijdens het werk.

Gebruik van smartphone op het werk

De meeste artsen gebruiken WhatsApp vooral privé (86%), bijna de helft van de artsen (44%) gebruikt het ook voor hun werk. Dit is dan meestal om afspraken te maken met collega’s (66%) of anderszins contact met hen te onderhouden (61%). De meeste berichten bevatten een vraag (75%) of een voorstel 60%) waarbij men advies inwint (54%) of een akkoord vraagt (45%). Medisch specialisten doen dat iets vaker dan huisartsen.

Artsen gebruiken hun smartphone op hun werk het meest als webbrowser (87%) en om te e-mailen (67%). Medisch specialisten (77%) mailen voor hun werk vaker met hun smartphone dan huisartsen (55%). Het merendeel van de artsen zoekt via deze weg online naar medische informatie (76%) of zoekt richtlijnen op (71%). Huisartsen doen dat iets vaker dan medisch specialisten.

Hoeveel foto’s?!

Specifiek ten aanzien van berichtgeving in de media waarin wordt verondersteld dat artsen voortdurend foto’s van patiënten naar elkaar ‘appen’, blijkt dit niet uit ons onderzoek. Een derde van de artsen (33%) geeft aan via een messenger app ‘wel eens’ foto’s met patiëntinformatie te versturen. Onder de artsen die WhatsApp of een andere messenger app op hun smartphone gebruiken voor werk gerelateerde doelen (44%) wordt gemiddeld een keer per maand een foto verstuurd om advies te vragen aan een collega over een bepaalde diagnose of voor een second opinion. Dit zijn meestal foto’s van wonden (huisartsen: 87% en medisch specialisten: 41%) of van de huid (huisartsen: 73% en medisch specialisten: 43%).

Aandacht voor privacy patiënt

Artsen zien als groot voordeel aan het gebruik van WhatsApp dat informatie gemakkelijk en snel kan worden gedeeld met collega-artsen. Het gaat daarbij vooral om tekstberichten met daarin een vergaderverzoek of andere algemene vraag. Vanwege de korte lijnen tussen collega’s kan men direct schakelen wanneer dit nodig is. Wel is het overgrote merendeel van de ondervraagde artsen zich bewust van de privacy- en beveiligingsrisico’s van deze manier van online communiceren.

Advies KNMG

De KNMG ziet het als haar taak om artsen voldoende richtlijnen mee te geven, zodat waar WhatsApp wordt ingezet dit inderdaad de kwaliteit van zorg aan de patiënt dient zonder de privacy van de patiënt te schenden. De KNMG adviseert artsen daarom WhatsApp alleen te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt en de verstuurde gegevens op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot deze patiënt. Lees voor meer richtlijnen het KNMG-praktijkdilemma Mag een arts patiëntgegevens uitwisselen via Whatsapp?

Deelnemers aan dit onderzoek van de KNMG

Het KNMG artsenpanel bestaat uit een afspiegeling van Nederlandse artsen. Voor dit onderzoek zijn 1.765 deelnemers aan het KNMG artsenpanel uitgenodigd (657 huisartsen en 1.108 specialisten). Uiteindelijk hebben in totaal 702 artsen deelgenomen aan het onderzoek (39,8%). Dit is onderverdeeld in 236 huisartsen (35,9%) en 466 specialisten (42,1%).

Resultaat petitie coassistenten: minister opnieuw in overleg over stagevergoeding

Minister Bussemaker gaat opnieuw in overleg met het ministerie van VWS en de ziekenhuizen om te kijken of een vergoeding voor coassistenten toch mogelijk is. Die toezegging deed de minister tijdens het debat over de begroting van OCW in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de petitie van onder meer De Geneeskundestudent stelden verschillende Kamerleden tijdens de begrotingsbehandeling vragen over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel.

Petitie groot succes

Aan het begin van de begrotingsweek bood de werkgroep Tegemoetkoming coassistenten (een samenwerking tussen het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent) de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van het nieuwe leenstelsel’ aan de Tweede Kamer aan. Er werden ruim 21.000 handtekeningen verzameld van studenten, ouders en artsen. Ook kon de petitie rekenen op de steun van artsenfederatie KNMG en de NFU.

Inschrijving tentamens (belangrijke informatie!!!)

Je wordt automatisch ingeschreven voor de eerste kans van de tentamens die horen bij het onderwijs dat je voor het eerst volgt. Je hoeft daar zelf dus niets voor te doen.

◊ Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een tentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl. Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het tentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een tentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een tentamen heeft gebruikt.

Hertentamens

◊ Wil je een hertentamen doen? Je kunt je uitsluitend per e-mail aanmelden via studentenbalie@vumc.nl 

◊ Aanmelden kan tot twee weken vóór de dag van het hertentamen.

 Na de deadline is het niet meer mogelijk je aan te melden voor een hertentamen. Je kunt hiertegen via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen.

Je voegt aan de klacht bewijs toe waaruit voldoende aannemelijk wordt dat je je door overmacht niet tijdig hebt kunnen aanmelden via de mail. Van overmacht is slechts sprake in geval van langdurige ziekte of van het overlijden van een naaste.

Gedurende het eerste semester 2015/2016 geldt een souplesse regeling: voor de volledige regeling zie Vunet Regeling intekenen voor onderwijs en tentamens 2015-2016, onderdeel 5 (Procedure intekenen in bijzondere situaties).

Je kunt je uitsluitend per e-mail afmelden voor een hertentamen via het e-mailadres studentenbalie@vumc.nl.  Dit kan tot 23.59 uur van de dag voor het hertentamen wordt afgenomen.

Van de student die zich niet tijdig afmeldt voor een hertentamen, wordt geregistreerd dat hij een gelegenheid tot het afleggen van een hertentamen heeft gebruikt.

Tentaminering op zaterdagen

Beste B1 en B2 studenten,

Wij willen jullie bedanken voor het invullen van onze (Facebook)poll met betrekking tot de tentaminering op zaterdagen, geldend voor de volgende tentamens:

  • Start van het leven B15  zaterdag 24 oktober 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid
  • Leefstijl en gezondheidszorg B15 zaterdag 19 december 2015 8:45-10:45 CAT 1e gelegenheid
  • Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 B15 zaterdag 19 december 2015 12:00-14:00 CAT 1e gelegenheid

Wegens de curriculumherziening en rekening houdend met de wensen van de studenten: een roostervrije dag voor het tentamen en een adempauze tussen twee opeenvolgende blokken, zijn dit collegejaar (bijna) alle tentamens op de vrijdag ingeroosterd. Echter, wegens VU-brede ruimtegebrek om te tentamineren, dienden de bovenstaande tentamens op de zaterdag gepland te worden.

Wij zien in dat de tentaminering op zaterdagen voor de meeste studenten ongunstig uitpakt. Jullie argumenten hebben wij dan ook meegenomen in onze overleggen met onder andere prof.dr. Horrevoets (programmaleider Bachelor geneeskunde).

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat er voor dit collegejaar geen alternatieven mogelijk zijn. Wij zijn achter de schermen hard bezig dit recht te zetten voor de komende jaren. Als wij hier meer over weten zullen wij jullie benaderen en jullie mening vragen om deze mee te nemen in het beleid.

Vriendelijke groet,

Studentenraad VUmc 2015-2016